Consiliul Local al Municipiului Oradea
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Închide fereastra

REGULAMENT

 

cu privire la programarea online în vederea transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române (**republicată**) şi care nu au avut niciodată domiciliul în România.

 

    Legea nr.119  cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.(aici)

    Programarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă se face numai online, pe pagina de internet a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a  Persoanelor al municipiului Oradea, http://www.evp-oradea.ro secţiunea “programare online transcriere redobândire cetăţenie”.

    Programările online sunt disponibile numai pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române,(** republicată **), care nu au avut niciodată domiciliul în România;

    Cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, se depune personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora. Pentru minori cererea poate fi depusă de către unul dintre părinţi, sau, după caz, de către reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita transcrierea în nume propriu.

    Înainte de programare, vă rugăm să verificaţi informaţiile generale şi lista actelor necesare. Pentru confirmarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile „Regulamentul GDPR (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date“ (vezi regulamentul aici).

    Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic. Programul de primire a cererilor este în zilele de marţi în intervalul orar 08:00 - 10:00, conform listei programărilor, in cazul in care sesizati disfunctionalitati ale aplicatiei de programare, va rugam sa ne sesizati la tel: 0259.408.825 sau la adresa de e-mail stareacivila@oradea.ro.

    Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare. Datele persoanale ale acestuia (numele de familie şi prenumele) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate, fără prescurtări sau iniţiale. De asemenea, se completează în aplicaţia de programare o adresă de email validă, la care va primi un răspuns cuprinzând data şi ora la care este programat să depună cererea.

    O programare este alocată unei singure persoane şi nu unei familii. În cazul minorilor se va face programare separată pe numele titularului certificatului de stare civilă (numele şi prenumele minorului). Programarea este gratuită şi netransmisibilă. Programarile neconfirmate nu vor fi luate în considerare.

    Depunerea cererii se face numai la data şi ora stabilită conform programării. Data programării şi ora sunt alocate automat de către sistemul informatic în ordinea înregistrării. Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile formularului de programare cu datele care rezultă din actele prezentate (certificat/extras de stare civilă, act de identitate, certificat de cetăţenie) şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării.

    Administratorul aplicaţiei îşi rezervă dreptul de a anula programările fraudulose şi neconfirmate. În cazul anulării programării deponentul va aplica pentru o nouă programare.

    Cererile de transcriere se depun la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea – Compartimentul de Stare Civilă, care funcţionează în incinta Primăriei municipiului Oradea, cam.14 parter, de către persoana care figurează ca deponent în programarea online. Persoanele căsătorite pot depune cererea privind transcrierea certificatului/extrasului de căsătorie concomitent cu cererea de transcriere a certificatului/extrasului de naştere.

    Termenul de soluţionare a cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă este de 60 de zile de la data înregistrării cererii, potrivit art. 41 alin. (7) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Eliberarea certificatelor de stare civilă transcrise se face în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:30-15:30. Nu se fac programări online pentru eliberarea certificatelor. Certificatele de stare civilă transcrise se eliberează titularilor, sau reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi altor persoane împuternicite prin procură specială, autentificată, precum si avocatilor imputerniciti de catre titular sau de catre reprezentatii legali ai acestuia, in baza imputernicirii avocatiale, după ce au fost anunţaţi în prealabil de către ofiţerul de stare civilă, la numărul de telefon indicat în cerere.

Ce date cu caracter personal prelucrăm :

Politica de confidenţialitate şi de siguranţă privind păstrarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile „Regulamentul GDPR (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date“ (vezi regulamentul aici).

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt furnizate, în mod voluntar, de către dumneavoastră, în momentul în care aţi finalizat o rezervare în acest site web.

Acestea sunt:

  • Numele, prenumele,email, seria, numărul şi data certificatului de cetăţenie română precum şi ţara de origine;

Nu prelucrăm date personale legate de: originea rasială sau etnică, opinii sau convingeri politice ori religioase, apartenenţă sindicalţ, caracteristici genetice sau orientare sexuală, date biometrice şi de sănătate sau cele legate de cazierul juridic personal.

Datele cu caracter personal obţinute în mod voluntar de la dumneavoastră vor fi utilizate strict în scopul eliberării actului de stare civilă solicitat de dvs.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal este de maxim un 1 an.

 

Prezentul regulament nu se aplică:

  1. persoanelor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut ultimul loc de domiciliu, înainte de pierderea cetăţeniei române, în municipiul Oradea;
  2. persoanelor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi fac dovada adresei imobilului în care au locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române în municipiul Oradea, înscrisă în documentul eliberat de serviciul pentru imigrări.
  3. în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, dacă solicitantul a avut ultimul domiciliu în municipiul Oradea ( art. 73 alin. (4) din Metodolgia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011).

    Pentru cazurile prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 nu este necesară programarea online.

    Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea, şi intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţa publică.  

    Prezentul regulament produce efecte pe termen nelimitat şi poate fi modificat/completat/revocat în concordanţă cu modificările aduse ulterior legislaţiei în domeniu.

Copyright 2018 S.P.C.L.E.P. Oradea - Toate drepturile rezervate.

www.2as.ro